info@fortim.eu
bgenel
icon Защо нашите пелети?

Защото са:
 - икономични;
 - екологични;
 - практични
 - компактни;
 - със сертификат.


icon Еко пелети!

Пелетите са все по-търсено гориво в съвременното общество, което се стреми към опазване на природата и намаляване на замърсяването на водата, въздуха и почвата.
Нашите еко пелети са изработени от 100% иглолистна (борова) технологична дървесина без добавени вещества.


icon Високоефективни!ЗА НАС

сграда на фабриката за пелети ФортимФортим ООД развива своята дейност от 2015 г. Производствената база се намира в близост до гр. Панагюрище и е разположена на площ от 5000 м2 . Инсталираната производствена линия е автоматизирана и достига капацитет от 1000 кг\ч постигнат с иновативни технологични решения, разработени съвместно с Български и Италиански партньори.

За добър продукт са нужни качествени материали, при нас те се доставят от държавни, общински и частни гори в Сърнена и Същинска Средна Гора.

Фортим ООД произвежда пелети от 100% иглолистна технологична дървесина /бял бор и черен бор/ без да използваме остатъци от дървопреработвателната индустрия и без добавяне на допълнителни свързващи вещества.

Нашите Пелети са подходящи както за големи промишлени инсталации, така и за малки домашни камини!

Нашата мисия - Пелети

- със висока топлина на изгаряне
- ниско пепелно съдържание
- на достъпна цена


ПЕЛЕТИ

Производство на пелети

сграда на фабриката за пелети Фортим Еко пелетите са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Този вид гориво може да се използва като средство за отопление на търговски и жилищни помещения, както и за промишлени приложения. Подходящи са за всички видове отоплителни котли, камини и печки проектирани за работа с пелети.

Фортим ООД е производител на еко пелети от 100% борова иглолистна технологична дървесина без добавени вещества, пелетите се произвеждат от чист дървен материал, без примеси и слепващи вещества. Процесът е напълно автоматизиран.

Дървеният материал преминава последователно през дробилка, мелница, процес на сушене в барабанна сушилня и втора мелница, получава се хомогенна смес готова за пресоване. Тази смес се подава към пресата където преминава през матрица с отвор и компресия с необходимия размер (обикновено с диаметър 6 мм, понякога 8 мм или по-голям). Високото налягане на пресата увеличава температурата на дървесината значително, при което лигниновите нишки образуват естествено "лепило", което задържа целостта на пелетите, следва охлаждане, пресяване и пакетиране.

Предимства на пелетите

пелети от Фортим - Компактни и лесни за транспортиране и складиране.
- Позволяват напълно автоматизиране на горивния процес.
- Имат високо енергийно съдържание, високо КПД /85-90%/ и малко пепелно съдържание.
- Възможност за икономично изразходване на горивото чрез оптимизация на горивния процес.
- При изгаряне на пелетите се отделят много по-малко количество пепел, сяра или други вредни вещества, в сравнение с другите горива.
- Лесни за поддръжка отоплителни системи – лесно зареждане, напълно автоматизирано подаване на пелетите и лесно почистване на котела, поради малкото отпадък при горенето.
- Дървесните пелети са възобновяем източник на енергия, неутрален по отношение на СО2!

Характеристики и сертификати на пелетите

Пелетите, произвеждани от Форим ООД са с докзано качество и сертификат EN ISO 17225 - 2:2014 Клас А1.

С показатели от лабораторните изследвания:

влага – 6.41%;
пепел – 0,59%;
сяра - 0.02%;
калоричност – 17,35 mJ/kg

Серификат: сертификат за пелети в pdf формат


ЦЕНИ

Цена на еко пелети произвеждани във фабрика Фортим:

- лв.
с ДДС за тон

icon
Едва ли има нещо на този свят, което някой да не може да направи три пъти по-зле и да го продаде два пъти по-евтино, а хората, които го купуват само с оглед на цената са съвсем законна негова жертва!


КОНТАКТИ

Можете да ни намерите на адрес:

България, гр. Панагюрище,
 ул. Генерал Дандевил № 14 ет. 1

Производствена база: гр. Панагюрище, м. Мулей

+359893663066

info@fortim.eu